RF

Opterećenja

Opterećenja ("Opterecenja") računaju vanjska djelovanja (stalno, snijeg i vjetar) na konstrukcije i objekte na području Republike Hrvatske po normama HRN i HRN EN 1991.

Aplikacija namjenjena građevinskim inženjerima i sličnima, besplatna i bez reklama!

Pomoć oko upotrebe programa možete pronaći na sljedećim stranicama: osnovna pomoć, unos podataka ili norma EN 1991. Detaljan popis svih novosti u aplikaciji Opterećenja poredane po izdanim verzijama na stranici razvoj programa, a na zasebnoj stranici prijedlozi možete eventualno ostaviti neki svoj prijedlog odnosno ideju za ugradnju u neku od budućih verzija aplikacije.
Dobiveni rezultati: stalno opterećenje (G), opterećenje snijegom (S) i opterećenje vjetrom (W) se prikazuju grafički na presjeku, bočnom pogledu i tlocrtu objekta te tekstualno u obliku izlazne analize opterećenja.
Izlazni podaci Opterećenja su predviđeni kao podloga ili pomoć pri izradi statičkog proračuna (statika, statički proračun - proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti) konstrukcije ili nekog objekta.

Opterećenja - Izgled aplikacije

Opterećenja - Izgled aplikacije

Sva djelovanja na neki objekt se mogu snimiti u tekstualnom obliku (.rtf) analize opterećenja te kasnije i ispisati iz nekog tekstualnog editora.
Također, sav rad u programu može se u svakom trenutku snimiti na disk u vlastiti tip datoteke naziva .opt koju program automatski prepoznaje i omogućava njeno ponovno učitavanje. Ukoliko se prilikom unosa podataka u program unese neka dimenzija ili više njih koju kasnije želite izmijeniti na početnu na raspolaganju je beskonačna poništi/ponovi (UnDo/ReDo) mogućnost povrata podataka. Ukoliko nije jasno značenje nekog polja ili opcije tu Vam se uvijek nalazi "brza pomoć" u donjoj traci lijevo ili ako ste zainteresirani za malo detaljniju pomoć u vezi nekog polja, pozicionirajte se na to polje i pritisnite F1.

Namjena aplikacije Opterećenja

Opterećenja su software za graditeljstvo tj. za građevinski statički proračun te su prvenstveno namijenjena konstrukterima, statičarima, inženjerima i projektantima kao polazna točka prilikom izrade statičkih proračuna i dimenzioniranja elemenata.
Izlazni podaci iz Opterećenja prikazuju vanjska djelovanja (opterećenja) na objekt: intenzitet, način i smjer djelovanja stalnog opterećenja, djelovanje snijega i vjetra po pojedinim plohama na konstrukciju ili objekt.
Ulazni podaci koji se unose u program su vezani uz određivanje objekta npr. tip krovne konstrukcije, širina, dužina i visina objekta, nagib krovne plohe, duljina strehe, nadmorska visina i sl. te neki dodatni podaci vezani uz stalno opterećenje (pokrov, sekundarni nosači, vjetrovni spregovi...), snijeg (osnovno opterećenje snijegom, snijeg na snjegobranima, snijeg što visi preko ruba krova...) i vjetar (osnovno opterećenje vjetrom, sila trenja).

Opterećenja - Djelovanje vjetra

Opterećenja - Prikaz djelovanja vjetra na objekt

Nakon unosa svih (ili većine) podataka u centralnom prozoru se grafički prikazuje sila djelovanja pojedinog odabranog tipa opterećenja (Q, S ili W) po jedinici dužine. U slučaju odabira vjetra kao prikazanog tipa opterećenja može se dodatno odabrati i detaljniji grafički prikaz djelovanja vjetra na objekt odnosno djelovanja vjetra po pojedinim plohama na objekt po jedinici površine u ovisnosti o smjeru djelovanja vjetra na objekt (omogućen je prikaz vanjskog djelovanja vjetra na sve četiri strane objekta).

Primijenjene norme

Prilikom izračuna Opterećenja primjenjuju se sljedeće norme:

Prijedlozi za sljedeća Opterećenja ("Wish list")

Imate neku ideju ili prijedlog i željeli bi to vidjeti u sljedećim Opterećenjima?
Vaše ideje i glasove možete ostaviti na stranici Prijedlozi.

Sažetak

Jezik Hrvatski
Status Završeno
Tehnologija Desktop aplikacija.NET
Potrebno Windows XP ili noviji.NET Framework 3.5 ili noviji
Licenca Besplatan za upotrebuBez reklama

Preuzmite sa stranice Downloads posljednju verziju Opterećenja - freeware!

Opterećenja Povijest razvoja Pomoć - Osnovno Pomoć - Unos podataka Pomoć - Norma EN 1991
RF About Me News Comments Downloads
Copyright © 2012- RF
If you use part(s) of my work or design(s), please make a visible back-link to my main page.