er-ef.net

Opterećenja - Pomoć osnovno

Opis programa

Program Opterećenja ("Opterecenja") računa vanjska djelovanja (stalno, snijeg i vjetar) na konstrukcije i objekte na području Republike Hrvatske po normama HRN i HRN EN 1991. Analiza opterećenja vjetrom, snijegom i stalnim opterećenjem sa detaljnim prikazom na presjeku objekta ili na pojedinoj plohi objekta. Opterećenja su kao software za graditeljstvo (građevinski software) prvenstveno namijenjena konstrukterima, statičarima i projektantima kao polazna točka prilikom izrade statičkih proračuna.
Prilikom izračuna, Opterećenja primjenjuju sljedeće norme:

Izlazni podaci iz Opterećenja prikazuju vanjska djelovanja na objekt: intenzitet, način i smjer djelovanja stalnog opterećenja, djelovanja snijegom i djelovanje vjetra po pojedinim plohama na konstrukciju ili objekt.
Ulazni podaci koji se unose u program su vezani uz opis objekta npr.: tip krovne konstrukcije, širina, dužina i visina objekta, nagib krovne plohe, duljina strehe, nadmorska visina i sl. te neki dodatni podaci vezani uz stalno opterećenje (pokrov, letve, spregovi), snijeg (snjegobrani, snijeg što visi preko ruba krova) i vjetar.
Nakon unosa svih (ili većine) podataka u centralnom prozoru se grafički prikazuje sila djelovanja pojedinog odabranog tipa opterećenja (Q, S ili W) po jedinici dužine. U slučaju odabira vjetra kao tipa opterećenja može se dodatno odabrati i detaljniji grafički prikaz djelovanja vjetra na objekt odnosno djelovanja vjetra po pojedinim plohama na objekt po jedinici površine ovisno o smjeru djelovanja vjetra na objekt.

Dobiveni rezultati, stalno opterećenje (Q), opterećenje snijegom (S) i opterećenje vjetrom (W), se prikazuju grafički na presjeku, bočnom pogledu ili tlocrtu objekta te tekstualno u obliku izlazne analize opterećenja.
Izlazni podaci Opterećenja su predviđeni kao podloga ili pomoć pri izradi statičkog proračuna (proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti) neke konstrukcije ili objekta. Sva djelovanja na neki objekt se mogu snimiti u tekstualnom obliku (.rtf) analize opterećenja te kasnije i ispisati iz nekog tekstualnog editora. Također, sav rad u programu može se u svakom trenutku snimiti u datoteku .opt koju program automatski prepoznaje i može je ponovno učitati.
Ukoliko se prilikom unosa podataka u program krivo unese neka dimenzija ili više njih na raspolaganju je beskonačna poništi/ponovi ('UnDo/ReDo') mogućnost povrata podataka.
Ukoliko neka opcija ili polje nije jasno tu Vam se uvijek nalazi 'brza pomoć' pri dnu prozora, u lijevom dijelu statusne trake. Ili ako ste zainteresirani za malo detaljniju pomoć u vezi nekog polja, pozicionirajte se u njega i pritisnite F1.

Način upotrebe

Program je napravljen na način da se omogući brz i intuitivan način unosa podataka. Preporučeno je koristiti samo desni numerički dio tastature za unos podataka jer se tako podaci unose na najbrži i najlakši način. Također se tako onemogućavaju potencijalne greške i ono najvažnije da vas program redom vodi kroz sva potrebna polja tako da se izbjegne mogućnost izostavljenog polja (pritiskom na tipku Enter prelazite u prvo sljedeće moguće polje i ono je odmah selektirano i pripremljeno upis bez obzira da li je prazno, upisano ili s greškom).

Decimalni zarez, bez obzira da li je oblika kao zarez [,] ili točka [.] se nalazi između tipke 'Nula' i 'Enter' na numeričkom dijelu tastature.

Brzi početak rada s aplikacijom

Odabirom menija Pomoć-Primjeri-'Naziv' možete učitati neki od već postojećih tipskih predložaka po HRN ili EN normi kako bi se sva polja u programu automatski popunila te svi grafički i tekstualni rezultati odmah postaju vidljivi bez potrebe za dodatnim unosom.

Izoliranje pojedinih grafičkih djelova radi preglednosti

Ako želite u glavnom grafičkom prozoru izolirati dio prikazanih podataka radi bolje preglednosti, isto možete učiniti pritiskom na desnu tipku miša iznad crteža. Nakon desnog klika otvara vam se dodatni meni sa mogućnošću isključivanja pojedinih elemenata crteža. Gornji dio menija je namjenjen za isključivanje raznih sila, a donji dio za isključivanje pojedinih kotnih linija.

Dobivanje pomoći prilikom rada s programom

Pomoć u programu možete dobiti na nekoliko načina:

Autorsko pravo

Program je u potpunosti u vlasništvu autora programa Željko Finžgar (u daljnjem tekstu: autor).
Program kao i svi njegovi pripadajući dijelovi su intelektualno vlasništvo autora. Program se može distribuirati samo u potpunom obliku. Zabranjeno je vršiti reverzni inženjering, mijenjati, prilagođavati ili utjecati na program ili bilo koji njegov pripadajući dio bez prethodnog pismenog odobrenja autora. Program je prije puštanja svake nove verzije detaljno testiran koliko je to u mogućnosti autora, ali još uvijek postoji mogućnost pogrešnog izračuna zbog nepredviđene pogreške programa ili dijela programa. Autor ne odgovara za eventualne štete prouzročene upotrebom ovog programa.

Opterećenja Povijest razvoja Pomoć - Osnovno Pomoć - Unos podataka Pomoć - Norma EN 1991
er-ef.net About Me News Comments Downloads
Copyright © www.er-ef.net