er-ef.net

Opterećenja

Opterećenja ("Opterecenja") računaju vanjska djelovanja (stalno, snijeg i vjetar) na konstrukcije i objekte na području Republike Hrvatske po normama HRN i HRN EN 1991.

Aplikacija namjenjena građevinskim inženjerima i sličnima, besplatna i bez reklama!

Pomoć oko upotrebe programa možete pronaći na sljedećim stranicama: osnovna pomoć, unos podataka ili norma EN 1991. Detaljan popis svih novosti u aplikaciji Opterećenja poredane po izdanim verzijama na stranici razvoj programa, a na zasebnoj stranici prijedlozi možete eventualno ostaviti neki svoj prijedlog odnosno ideju za ugradnju u neku od budućih verzija aplikacije.
Dobiveni rezultati: stalno opterećenje (G), opterećenje snijegom (S) i opterećenje vjetrom (W) se prikazuju grafički na presjeku, bočnom pogledu i tlocrtu objekta te tekstualno u obliku izlazne analize opterećenja.
Izlazni podaci Opterećenja su predviđeni kao podloga ili pomoć pri izradi statičkog proračuna (statika, statički proračun - proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti) konstrukcije ili nekog objekta.

Opterećenja - Izgled aplikacije

Opterećenja - Izgled aplikacije

Sva djelovanja na neki objekt se mogu snimiti u tekstualnom obliku (.rtf) analize opterećenja te kasnije i ispisati iz nekog tekstualnog editora.
Također, sav rad u programu može se u svakom trenutku snimiti na disk u vlastiti tip datoteke naziva .opt koju program automatski prepoznaje i omogućava njeno ponovno učitavanje. Ukoliko se prilikom unosa podataka u program unese neka dimenzija ili više njih koju kasnije želite izmijeniti na početnu na raspolaganju je beskonačna poništi/ponovi (UnDo/ReDo) mogućnost povrata podataka. Ukoliko nije jasno značenje nekog polja ili opcije tu Vam se uvijek nalazi "brza pomoć" u donjoj traci lijevo ili ako ste zainteresirani za malo detaljniju pomoć u vezi nekog polja, pozicionirajte se na to polje i pritisnite F1.

Namjena aplikacije Opterećenja

Opterećenja su software za graditeljstvo tj. za građevinski statički proračun te su prvenstveno namijenjena konstrukterima, statičarima, inženjerima i projektantima kao polazna točka prilikom izrade statičkih proračuna i dimenzioniranja elemenata.
Izlazni podaci iz Opterećenja prikazuju vanjska djelovanja (opterećenja) na objekt: intenzitet, način i smjer djelovanja stalnog opterećenja, djelovanje snijega i vjetra po pojedinim plohama na konstrukciju ili objekt.
Ulazni podaci koji se unose u program su vezani uz određivanje objekta npr. tip krovne konstrukcije, širina, dužina i visina objekta, nagib krovne plohe, duljina strehe, nadmorska visina i sl. te neki dodatni podaci vezani uz stalno opterećenje (pokrov, sekundarni nosači, vjetrovni spregovi...), snijeg (osnovno opterećenje snijegom, snijeg na snjegobranima, snijeg što visi preko ruba krova...) i vjetar (osnovno opterećenje vjetrom, sila trenja).

Opterećenja - Djelovanje vjetra

Opterećenja - Prikaz djelovanja vjetra na objekt

Nakon unosa svih (ili većine) podataka u centralnom prozoru se grafički prikazuje sila djelovanja pojedinog odabranog tipa opterećenja (Q, S ili W) po jedinici dužine. U slučaju odabira vjetra kao prikazanog tipa opterećenja može se dodatno odabrati i detaljniji grafički prikaz djelovanja vjetra na objekt odnosno djelovanja vjetra po pojedinim plohama na objekt po jedinici površine u ovisnosti o smjeru djelovanja vjetra na objekt (omogućen je prikaz vanjskog djelovanja vjetra na sve četiri strane objekta).

Primijenjene norme

Prilikom izračuna Opterećenja primjenjuju se sljedeće norme:

Sažetak

Jezik Hrvatski
Status Završeno
Tehnologija Desktop aplikacija.NET
Potrebno Windows 7 ili noviji.NET Framework 4.8 ili noviji
Licenca Besplatan za upotrebuBez reklama

Preuzmite sa stranice Downloads posljednju verziju Opterećenja - freeware!

Opterećenja Povijest razvoja Pomoć - Osnovno Pomoć - Unos podataka Pomoć - Norma EN 1991
er-ef.net About Me News Comments Downloads
Copyright © www.er-ef.net