er-ef.net

Opterećenja - Povijest razvoja

v.3.4.0.0 04.2021.
poboljšanje: ...od ove verzije popis novosti vidljiv isključivo iz aplikacije
v.3.3.0.0 05.2020.
novost: Mogućnost unošenja i obrade korisnički definiranih pokrova
bug: Razne ispravke prijavljenih grešaka
v.3.2.2.0 05.2019.
poboljšanje: Provjera minimalne .NET Framework verzije
v.3.2.1.0 03.2017.
poboljšanje: Minimalno Windows Vista i minimalno .NET Framework 4.6 potreban od ove verzije
v.3.2.0.0 01.2017.
korekcija: Izračun djelovanja snijega, mogućnost odabira klizanje snijega s krova spriječeno
v.3.1.7.0 05.2016.
korekcija: Izračun djelovanja snijega, koeficijent oblika u odnosu na klizanje snijega s krova
v.3.1.6.0 03.2016.
bug: Razne ispravke prijavljenih grešaka
v.3.1.5.0 06.2015.
korekcija: Izračun djelovanja vjetra na djelu ravnog krova
korekcija: Pet kategorija terena prema NAD 2012
korekcija: Utjecaj nadmorske visine izbačen iz izračuna djelovanja vjetra prema NAD 2012
bug: Puno manjih ispravki i korekcija
v.3.1.0.0 12.2014.
novost: Izračun opterećenja vjetrom usklađen sa normom HRN EN 1991-1-4:2012
korekcija: Otvaranje datoteke .opt snimljene prijašnjom verzijom ostavlja djelovanje snijegom i vjetra neodabranim (radi nove norme)
v.3.0.0.0 12.2014.
novost: Izračun opterećenja snijegom usklađen sa normom HRN EN 1991-1-3:2012
v.2.5.5.5 08.2014.
bug: Otvaranje dokumenata Opterećenja (.opt) sa sekundarnim nosačima ručno definiranih dimenzija presjeka
v.2.5.5.4 08.2014.
bug: 'Undo' sistem krivo pamtio redosljed i vrijednosti prvih par početnih polja
bug: Slanje greške je u nekim slučajevima izbacivalo dodatnu grešku što je onemogučavalo slanje iste
bug: Puno manjih ispravki i korekcija
v.2.5.5.3 05.2014.
bug: Neke manje ispravke
v.2.5.5.1 04.2014.
bug: Neke manje ispravke
v.2.5.5.0 03.2014.
poboljšanje: Minimalno .NET Framework 4 potreban od ove verzije
korekcija: Maksimalna vrijednost pojedinih polja limitirana (npr: nije preporučljivo računati objekt širine 1000m...)
korekcija: Snimanje dokumenata Opterećenja (.opt)
bug: Neke manje ispravke
v.2.5.1.1 02.2014.
bug: Ispravljena povremena greška (otvaranje analize opterećenja)
v.2.5.1.0 02.2014.
poboljšanje: Dodatna pojašnjenja u analizi opterećenja
bug: Grafika analize opterećenja nije prikazivala rubna djelovanja od vjetra u određenim uvjetima
bug: Neke manje ispravke
v.2.5.0.8 01.2014.
bug: Neke manje ispravke
v.2.5.0.6 12.2013.
korekcija: Korekcija u prikazu kota kod prikaza ploha djelovanja vjetrom
korekcija: Sitnije korekcije u prikazu
bug: Nemogućnost ispisa grafike u rijetkim slučajevima prilikom mnogo otvorenih aplikacija
bug: Razni problemi prijavljeni do sada
v.2.5.0.0 07.2013.
novost: Grafičkih sheme u analizi opterećenja - prikaz, ispis i snimanje
poboljšanje: Optimiziran modul za prikaz i ispis analize opterećenja
poboljšanje: Ubrzana izvedba u pojedinim dijelovima Opterećenja
korekcija: Sitnije korekcije
bug: Prikaz djelovanja vjetra na ravni krov neispravno prikazan na grafici u određenim slučajevima
bug: Unos brojeva u predviđena polja za unos podataka u rijetkim slučajevima bacao grešku
v.2.0.8.0 06.2013.
poboljšanje: Optimizirano slanje prijedloga i grešaka iz aplikacije
korekcija: Sitnije korekcije i optimizacije
v.2.0.7.0 06.2013.
poboljšanje: Izmjene u modulima za grafički prikaz
bug: Razni problemi prijavljeni do sada
v.2.0.5.0 01.2013.
poboljšanje: Optimizacije u djelovanju vjetra
korekcija: Pomoć, opis, preuzimanja i dr. prebačeno na novu internet stranicu www.er-ef.net
bug: Ispravljena greška priliokom otvaranja .opt datoteke sa većom greškom
bug: Neke manje ispravke
v.2.0.0.0 06.2012.
novost: Izračun po normi HRN EN 1991
novost: Pomoć kod prvog starta programa
poboljšanje: Refaktoriran kompletan kod programa na više mjesta uz dodatne optimizacije
poboljšanje: Redizajniran sistem undo/redo
korekcija: Tipfeler u detaljnom namještavanju djelovanja vjetra
korekcija: Djelovanje snijega po zastarjeloj HRN normi korigirano
bug: Ispravljena greška kod snimanja analize opterećenja
bug: Ispravljena greška kod upisivanja decimalnih brojeva u dijalog za upis snijega
v.1.4.0.0 02.2012.
novost: U slučaju sitnije greške kod otvaranja .opt ista se ignorira, a ostatak uspješno otvara dalje
poboljšanje: Potpuni redizajn sustava za otvaranje i snimanje datoteka .opt
poboljšanje: Klikom na tekst onoga što nedostaje za uspješan izračun (dolje desno) vodi na problematično polje
poboljšanje: Optimizirana brzina rada Opterećenja
korekcija: Sitnije korekcije i optimizacije
bug: Neke manje ispravke
v.1.3.6.8 01.2012.
poboljšanje: Optimizirana brzina rada Opterećenja (osobito za 'single-core' procesore)
bug: Neke manje ispravke
v.1.3.6.7 10.2011.
bug: Greška prilikom snimanja u određene direktorije
bug: Neke manje ispravke
v.1.3.6.5 08.2011.
poboljšanje: Optimizirane grafičke funkcije unutar programa
poboljšanje: Izmjene u grafičkom prikazu
bug: Povremena greška prilikom otvaranja datoteka .opt
bug: Neke manje ispravke
v.1.3.6.2 05.2011.
korekcija: Izmjene u grafičkom prikazu
korekcija: Sitnije korekcije i optimizacije
v.1.3.6.1 04.2011.
poboljšanje: Zadnji položaj Opterećenja na ekranu poboljšan kod sistema s više monitora
korekcija: Nakon odustajanja od ispisa ne bi se trebao prikazivati dialog za postavke stranice
korekcija: Neke sitnije korekcije
v.1.3.6.0 12.2010.
poboljšanje: Pamti se zadnji položaj Opterećenja na ekranu
poboljšanje: Optimizirana brzina rada u pojedinim dijelovima Opterećenja
bug: Opterećenja se ruše prilikom otvaranja krivo formatirane datoteke
bug: Problemi sa prikazom nekih dijaloga pri radu iznad ostalih programa (Na vrhu)
bug: Povremeno rušenje programa prilikom odabira područja sa karte
bug: Višestruki ispis analize opterećenja javljao grešku ili ispisivao samo dio analize
bug: Neke manje ispravke
v.1.3.5.0 09.2010.
novost: Ispis Analize opterećenja
novost: Selektivni odabir i prikaz podataka u Analizi opterećenja uz mogućnost memoriranja
novost: Djelovanje vjetra po normi HRN za ravne krovove
novost: Mogućnost unosa nagiba krovne plohe u postocima
poboljšanje: Poništi/ponovi kod prelaska mišem prikazuje sljedeće moguće radnje
poboljšanje: Mogućnost uređivanja lokacije i uređivanja s memoriranjem mjesta ispisa i projektanta
poboljšanje: Optimizirana brzina rada u pojedinim dijelovima Opterećenja
korekcija: Popis pokrova kod stalnog opterećenja napisan u obliku generičkih naziva
korekcija: Tekstualni prikaz pojedinih elemenata korigiran na više mjesta u programu
korekcija: Sila trenja krivo prikazana
korekcija: Nagib lijeve krovne plohe u startu programa označen crveno
korekcija: Neke sitnije korekcije
bug: Primjeri iz pomoći su kod prvog otvaranja imali krivo izračunatu težinu pokrova
bug: Krivo računata težina pokrova za odabrani prvi tip pokrova u G detaljima
v.1.3.1.0 07.2010.
poboljšanje: Otvaranje snimljenih datoteka .opt znatno optimizirano
poboljšanje: Izvještaj o grešci napravljen iznova i prilagođen i novijem OS-u
poboljšanje: Sitne izmjene u grafičkom prikazu
korekcija: Snimanje preko postojeće analize opterećenja javljalo grešku umjesto upozorenja
korekcija: Neke sitnije korekcije
v.1.3.0.0 06.2010.
novost: Baza sekundarnih nosača (uključuje betonske, drvene i čelične profile)
novost: Provjera instalirane verzije .NET Framework-a (O programu)
poboljšanje: Optimizirana brzina rada u pojedinim dijelovima Opterećenja
poboljšanje: Poništi/ponovi naredba optimizirana smanjenjem potrebnih koraka
korekcija: Neke sitnije korekcije
bug: Provjera verzije na internetu kod nekih instalacija je stalno javljala grešku
v.1.2.1.0 04.2010.
poboljšanje: Optimizirana brzina rada u pojedinim dijelovima Opterećenja
korekcija: Pomoć premještena iz programa na web
korekcija: Neke sitnije korekcije
v.1.2.0.0 04.2010.
novost: Vjetar napravljen iznova po normi HRN ENV 1991-2-4 (poredbene visine, Ce(z), trenje...)
novost: Prikaz mjesta presjeka za plohe djelovanja vjetra po ENV i brza mogućnost promjene istog
novost: Dodani gumbi ispod glavnog menu-a za brži pristup osnovnim funkcijama
novost: Mogućnost promjene Cpi (koeficijent unutarnjeg tlaka)
poboljšanje: Sitne izmjene u grafičkom prikazu
poboljšanje: Pomoć dorađena po zadnjoj verziji programa
poboljšanje: Način prikaza sila i koeficijenata po plohama djelovanja vjetra
poboljšanje: Analiza opterećenja prilagođena novim izmjenama (radi ubacivanja u statički proračun)
poboljšanje: Unos brojeva manjih od 1 u polja sa već upisanim dimenzijama
poboljšanje: Posljednji dokumenti ne sadrže duplikate
poboljšanje: Brzina izvođenja programa optimizirana u nekim dijelovima
korekcija: Novi format .opt datoteke (podržava sve novije izmjene)
korekcija: Streha za ravne krovove na prikazu W (vjetar) plohe krivo prikazana
korekcija: Prikaz kota opterećenja za krovove sa velikim nagibom
korekcija: Prikaz opterećenja snijegom (dvostrešni lijevo i desno) u glavnom prozoru
korekcija: Dodano pojašnjenje za opterećenje snijegom kod velikog nagiba krovne plohe
korekcija: Neke sitnije korekcije
bug: Računanje međuvrijednosti koeficijenta Cpe,10 i Cpe,1
bug: Rušenje programa zbog nedostatka 'service pack'-ova za .NET Framework (G-detalji...)
bug: Prerano zaokruživanje rubnih vrijednosti dovelo do greške na 2 decimali
bug: Naknadna promjena nadmorske visine ne mijenja jačinu djelovanja snijega
v.1.1.2.0 03.2010.
korekcija: Tekst prilikom krivog odabira područja sa karte (vjetar i snijeg)
bug: Krivi redoslijed polja upisom sa tastature
bug: Povremeno rušenje programa kod dodavanja novih slojeva pokrova
bug: Neke manje ispravke
v.1.1.1.0 02.2010.
bug: Krivi izračun dužina ploha kod opterećenja vjetrom (W) na zid po ENV normi
v.1.1.0.0 01.2010.
novost: Poništi/ponovi (undo/redo) mogućnost vračanja upisanih podataka
novost: Slanje greške u nekoliko jezika
poboljšanje: Manja prilagodba radu pod Windows Vista ili novijem OS-u
poboljšanje: Sitne izmjene u grafičkom prikazu Opterećenja
poboljšanje: Pomoć dorađena po zadnjoj verziji Opterećenja
korekcija: Način javljanja i slanja eventualne greške
bug: Upotreba primjera iz menija Pomoć (Vista+)
bug: Naknadni odabir direktorija u Alati-Postavke
bug: Neke manje ispravke
v.1.0.2.0 11.2009.
poboljšanje: Sitne izmjene u grafičkom prikazu
bug: Rušenje programa u dijelu G (stalno opterećenje)...
bug: Neke manje ispravke
v.1.0.1.0 11.2009.
bug: Neke manje ispravke
v.1.0.0.0 11.2009.
novost: Snijeg napravljen iznova po normi ENV 1991-2-3 (oblici sa i bez nanosa snijega...)
poboljšanje: Nadmorska visina prebačena pod rubriku Objekt osnovno (odmah iza rastera)
poboljšanje: Posljednji dokumenti prikazuju samo naziv, a prelaskom miša prikazuje se putanja
poboljšanje: Optimizirani pojedini statički izračuni u samom programu
korekcija: Posljednji dokument se briše s popisa ukoliko više ne postoji na disku
korekcija: Pojednostavljen prikaz nekih dijelova analize opterećenja
korekcija: Snijeg na snjegobranima korigiran prema ENV 1991 normi (više/jedno-linijski snjegobrani)
korekcija: Kombinacije opterećenja u analizi korigirane po ENV 1991 normi
bug: Isključivanje pojedinih dijelova crteža desnom tipkom miša krivo radilo kod HRN norme
bug: Kod uključivanja opcije da su sve strehe iste nisu uzete nove dimenzije
bug: Snijeg što visi preko ruba krova (Se) krivo računat kod različitih streha
bug: Naknadna promjena dimenzija objekta ne aktivira odmah promjenu vjetra po EN normi
bug: Djelomično riješeno povremeno rušenje programa kod dodavanja novih slojeva pokrova
bug: Neke manje ispravke
v.0.5.6.0 10.2009.
poboljšanje: Sitne izmjene u grafičkom prikazu nekih brojeva
poboljšanje: Napravljene izmjene u sustavu Pomoći
korekcija: Način rada u modu iznad svih programa (Na vrhu)
bug: Pad programa pri odabiru nekih vrsta pokrova
bug: Računanje sa decimalama kod djelovanja snijega po EN normi
v.0.5.5.0 09.2009.
poboljšanje: Optimizacije u brzini izvođenja programa na nekoliko mjesta
bug: Neke manje ispravke
v.0.5.4.0 09.2009.
poboljšanje: Proširena pomoć
novost: Slanje izvještaja o grešci automatski kod greške i ručno (Pomoć-Pošalji grešku)
bug: Neke manje ispravke
v.0.5.3.0 09.2009.
novost: Detaljna pomoć (Pomoć-Sadržaj/Pretraga)
novost: Tipski primjer nekih objekata (Pomoć-Primjeri) za brži uvod u izradu statičkog proračuna
poboljšanje: Brza pomoć za pojedino polje
bug: Prikaz kota za HRN opterećenja
bug: Neke manje ispravke
v.0.5.2.0 07.2009.
novost: Provjera za novom verzijom programa putem neta
bug: Korekcija u načinu računanja djelovanja vjetra na zidne plohe
bug: Neke manje ispravke
v.0.5.1.1 03.2009.
bug: Analiza opterećenja pod određenim uvjetima prikazuje krive fontove za neke naslove
bug: Otvaranje putem dvoklika na .opt datoteku, u slučaju izmjena ne pita za eventualno snimanje
bug: Postavka radnog direktorija nije moguća izvan My Documents direktorija
bug: Neke manje ispravke
v.0.5.1.0 02.2009.
novost: Dodano djelovanje vjetra po normi HRN+TPDK
novost: Dodane kote za poziciju sile od opt. snjegobrana
poboljšanje: Optimizirani pojedini izračuni
poboljšanje: Korekcija u datoteci opt kako bi se mogla otvarati na svim jezičnim postavkama
poboljšanje: Optimiziran prikaz i snimanje analize opterećenja za potrebe statičkog proračuna
izmjena: Nadmorska visina objekta prebačena na glavnu stranicu
bug: Ispravljen bug u načinu računanja i prikaza djelovanja vjetra po HRN normi (Max/Min)
bug: Ispravljeno računanje G detalja koje se javljalo u nekim slučajevima
bug: Ispravljeno računanje udaljenosti snjegobrana na jednostrešnom krovu
bug: Ispravljen prikaz pojedinih podataka u analizi opterećenja
v.0.5.0.1 12.2008.
novost: Dodan prikaz i izračun za jednostrešne krovove po HRN normi
novost: Nova ikona za datoteke .opt
bug: Riješen bug sa pravovremenim računanjem snjegobrana (HRN EN+TPDK)
bug: Riješeni neki manji bugovi
v.0.5.0.0 12.2008.
novost: Program napisan ispočetka po dve norme: stara HRN i nova HRN EN + TPDK
v.0.2.2.0 04.2008.
bug: Popravljene sitnije gramatičke pogreške
bug: Za veće vrijednosti djelovanja vjetra (W) prikazane sile su bile odrezane
poboljšanje: Kozmetičke promjene (strelice u prikazu opterećenja)
poboljšanje: Optimizacija koda
novost: Izračun vanjskih opterećenja za otvoreni objekt s 1 strane (desne)
v.0.2.1.1 03.2008.
novost: Dodan detaljan odabir za vanjsko djelovanje vjetra
novost: Dodan detaljan odabir za vanjsko djelovanje snijega
poboljšanje: Kozmetičke promjene u vizualnom prikazu
bug: Problem sa prikazom u nativnoj ili večoj rezoluciji monitora
bug: Pamti sve postavke detalja stalnog opterećenja (G), snijega i vjetra (S, W)
v.0.2.0.0 02.2008.
novost: Dodan prikaz verzija i info o programu
bug: Ispravljene greške prilikom računanja vanjskih opterećenja
poboljšanje: Nova instalacijska procedura
poboljšanje: Ispis prilagođen statičkom proračunu se 'skriva' kod svake izmjene u izračunu
poboljšanje: Kozmetičke promjene
poboljšanje: Dinamički prikaz djelovanja opterećenja ovisno o intenzitetu
v.0.1.0.0 01.2008.
:) Prva javna beta verzija
novost: Izračun vanjskih opterećenja za zatvoreni objekt
novost: Izračun vanjskih opterećenja za otvoreni objekt s 1 strane (lijeve)
Opterećenja Povijest razvoja Pomoć - Osnovno Pomoć - Unos podataka Pomoć - Norma EN 1991
er-ef.net About Me News Comments Downloads
Copyright © www.er-ef.net